Marmaray Ücretlendirme

ÜCRETLENDİRME VE KART KULLANIM KURALLARI

(Görseli büyütmek için tıklayın)

ÜCRETLENDİRME VE KART KULLANIM KURALLAR

 

    TAM (FULL)     

         ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
     (DISCOUNTED STUDENT)     

ÖĞRETMEN / YAŞLI
   (TEACHER /  ELDERLY)    

   ABONMAN
    (MONTLY)    

      ELEKTRONİK BİLET
   (ELECTRONIC TICKET)      

MARMARAY BİLET
(MARMARAY TICKET)

EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ
( MIN. FARE )

         ₺9,90

                       ₺4,83

                   ₺7,09

    1 KONTÖR
    / CREDIT

                  ₺45,00

               ₺45,00

TAM PARKUR ÜCRETİ
(FULL FARE )

        ₺21,91

                       ₺9,90

                   ₺15,27

   4 KONTÖR
   / CREDIT

                  ₺45,00

               ₺45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜCRETLENDİRME GRUPLARI
(TARIFF GROUPS)

   TAM (FULL)   

      ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
   (DISCOUNTED STUDENT)   

       ÖĞRETMEN / YAŞLI
   (TEACHER /  ELDERLY)   

  AYLIK ABONMAN
   (MONTLY CARD)   

      ELEKTRONİK BİLET
   (ELECTRONIC TICKET)   

     MARMARAY BİLET
   (MARMARAY TICKET)   

1 – 7 İSTASYON (STATIONS)

₺9,90

₺4,83

                    ₺7,09

1

3

1

8 – 14 İSTASYON (STATIONS)

₺12,73

₺5,95

                    ₺8,78

2

3

1

15 – 21 İSTASYON (STATIONS)

₺14,69

₺7,09

                    ₺10,32

2

3

1

22 – 28 İSTASYON (STATIONS) 

₺16,95

₺8,06

                    ₺12,02

3

3

1

29 – 35 İSTASYON (STATIONS)  

₺19,79

₺9,48

₺14,14

3

3

1

36 – 43 İSTASYON (STATIONS)  

₺21,91

₺9,90

₺15,27

4

3

1

 

1- Marmaray’da ilk girişte giriş yapılan istasyona göre en uzak mesafe ücreti tahsil edilir.

1)   When entering Marmaray the firts time without a transfer, the longest distance fee is charged according to the station entered.

2- İnilen istasyonda, sistem tarafından yolcunun gittiği mesafe hesaplanarak ücret tahsilatı yapılır ve varsa geri kalan miktar  “ücret iade cihazlarından” girişte kullanılan ELEKTRONİK KART’lara iade edilir.

2)   After entering Marmaray the firts time without a transfer, at the station disembarked, the distance traveled is calculated and charged by the system and  the remaining amount, if there is any, is refunded by the fee return devices to the ELECTRONIC CARD used at the entrance.

3- Aynı ELEKTRONİK KART ’ın birden fazla kişi için kullanılması halinde kullanılan karta yalnız bir iade işlemi yapılır.

3)   If the same ELECTRONIC CARD is used for more than one person, only one refund is made to the card used.

4- Kişiselleştirilmiş ve indirim sağlayan özel kartların (mavi kart, indirimli, ücretsiz, öğrenci vb.) 3. kişiler tarafından kullanılması durumunda, görevlilerin karta el koyma ve seyahatten men yetkisi vardır.

4)   In case of the use of personalized and discounted special cards (monthly card, discounted, free, student, etc.) by third parties, the officers are authorized to confiscate the card and forbid people from travelling.

5- Ücretsiz geçiş hakkına sahip tüm yolcularımız kendilerine ait ücretsiz elektronik kartını kullanmak zorunda olup kimlik ve belge kontrolü ile
Marmaray turnikelerinden geçişleri yapılmamaktadır.
5) All our passengers with free pass have to use their own free electronic Istanbulcard. They are not allowed to pass through Marmaray turnstiles with ID card or any document control.

6- Marmaray’da, İstanbul genelinde kullanılmakta olan aylık abonman (Mavi Kart) geçerlidir.

6)   At Marmaray, the monthly card (Blue Card) used throughout Istanbul is valid.

7-  Aynı istasyonlardan çıkışlarda ücret iadesi yapılmaz.

7)   There is no refund when exiting the same stations.

8- Marmaray bir kullanımlık kart sadece Marmaray’da geçer, diğer ulaşım vasıtalarında geçmez.

8)   Marmaray one-time pass card is only valid at Marmaray , and not valid to use other  transportation vehicles.

9- Üç kullanımlık KULLAN – AT kart Marmaray’da tam parkur için geçerli olup ücret / kontör iadesi yapılmaz.

9)   The three times USE and DISPOSE card is valid for the full line of Marmaray and there is no refund.

10- Ayrıcalığı olan indirimli, abonman, ücretsiz ELEKTRONİK KART’ların aynı lokasyonda ikinci kez ayrıcalıktan yararlanma süresi minimum 30 dakikadır. Bu süre içinde kart aynı noktada tekrar okutulursa varsa kontörlü  geçiş yapılır, yoksa geçiş vermez. Örneğin; Sirkeci lokasyonunda tramvay, iskele ve Marmaray tek nokta gibi değerlendirilir. 

10)   The time to use the privileged discount, monthly, and free ELECTRONIC CARD  the second time in the same location is minimum 30 minutes. During this period, if the card is re-read at the same point, if there is credit, the pass is charged, if there is no credit it is not possible to pass. For example; At Sirkeci location, trams, ships and Marmaray are considered single point. No transfer at the same point and location. 

Kartınızı kaybetmeniz durumunda veya kartlar ile ilgili her türlü şikâyetlerde kart bilgilerinizle birlikte “ALO 153 BEYAZ MASA” ile irtibat kurunuz.

If you lose your card or if you have any complaints about the cards, contact “ALO 153 BEYAZ MASA” WITH YOUR CARD INFORMATION.

Fontları Büyüt