Emniyet Politikası

TCDD TAŞIMACILKI A.Ş.

EMNİYET POLİTİKASI

Yüksek hızlı trenler ve konvansiyonel trenlerle yolcu taşımacılığı ile tren ve feribot gibi araçlarla yük taşımacılığındaki tüm lojistik faaliyetlerinde uygulanacak olan Emniyet Yönetim Sistemiyle ilgili hedef ve ilkelerimiz belirlenmiş, insan odaklı bir Emniyet Yönetim Sistemi politikası ve ilkeleri oluşturulmuştur. Oluşturduğumuz bu politika çerçevesine göre;

1 – Şirketimizin  tüm  tren  işletmeciliği  faaliyet alanlarında emniyetin sağlanması, sürdürülmesi ve yükseltilmesi için gerekli olan her türlü destek yönetimimiz tarafından verilecektir.

2 – Emniyet  kültürünün  şirketimizin her kademesindeki personele yaygınlaştırılması sağlanacak  ve  tüm calışanlarımızca  emniyet kültürüne  uygun  davranışlar sergilenecektir.

3 – Hedeflenen emniyet seviyesine ulaşabilmesi için şirket çalışanlarımızın yeterliliği, sağlığı ve motivasyonu ön şartımızdır. Bunların sürdürülebilir olması için tekrarlanan işe elverişlilik ve yeterlilik ile denetleyici ve destekleyici  tedbirler alınacaktır.

4 – Şirketimizin her kademedeki yöneticilerinden tren işletme personeline kadar tüm çalışanlarımız, alınmış emniyet önlemlerine uymaktan,kendi görevlerinin gerektirdiği emniyet önlemlerini almaktan ve emniyeti sağlamaktan görevlerinin gerektirdiği oranda sorumlu olacaktır.

5 – Şirketimizin tüm tren işletmeciliği faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek her türlü risklerin azaltılması için uygun olan bütün kontrol önlemleri  alınacak  ve  risklerin  kabul  edilebilir bir  seviyede  tutulması  sağlanacaktır.

6 – Şirketimizin tüm çalışanları kaza ve olaylara engel olabilmek için bütün arızaları, hataları, ramak kala olayları ve tehlikeleri (çalışma şartlarından kaynaklı kendi hataları da dahil) bildirmek zorundadır. Bu şirket kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve herkesin her şeyi söyleyebilmesi için açık bir bilgi paylaşımı ile desteklenecektir.

7 – Ulaştırma  ve  Altyapı  Bakanlığımız  başta olmak  üzere  uymamız   gereken  ulusal  ve uluslararası  otoriteler  tarafından  yayınlanan kurallara ve emniyet standartlarına uyulacaktır. Tüm çalışanlar pozisyonlarına uygun olarak kendileri  için  geçerli  kuralları,  talimatları, yönetmelikleri bilmek ve uygulamak zorundadır. 

8 – Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığımız tarafından  yayınlanan emniyet süreçleri  ile  ilgili bütün emirlere tüm  ilgili  çalışanların  uyması  ve bunları uygulaması temel görevlerdendir. Ayrıca; Emniyet Yönetim Sistemine yönelik mevzuatların ve prosedürlerin usulüne göre uygulanmasından, izlenmesinden  ve  varsa  diğer  ek tedbirlerin alınmasından tüm birim amirleri ve Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimleri  olan  Emniyet  Yönetim  Sistemi Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacaktır.

 
Fontları Büyüt