Marmaray tren seferlerinin 15 dakika zaman aralığından daha geç yapılmasının nedenleri nelerdir?– Marmaray tren seferlerinin daha sık aralıklarla yapılamamasının sebebi nedir?– Trenlerdeki yolcu yoğunluğunu azaltmak için neden seferleri sıklaştırmıyorsunuz?– İstasyonlardaki bilgilendirme ekranları neden çalışmıyor?– Gece geç saatlere kadar niye tren çalışmıyor?

İstanbul gibi insan yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir metropolde şehrin bir ucundan başlayan ve boğazın altından geçip diğer ucuna giden bu banliyö tren hattının kamu hizmetine sunulması ertelenebilir bir ihtiyaç değildir. Tamamen kamu yararının artırılması ve kamu ihtiyaçlarının mümkün olduğu ölçüde karşılanması amacıyla 13 Mart 2019 tarihinde Marmaray işletmesi 75.7 km uzunluğundaki hat üzerinde konumlandırılmış 43 istasyonuyla güvenli taşımacılık için gerekli her türlü tedbir alınarak faaliyete geçirilmiş ve hizmete açılmıştır.

İşletme faaliyetlerinin paralelinde, kalan işler tamamlanmaya devam ettirilmektedir. Banliyö treni hizmet saatlerinden arta kalan 00:00 -06:00 saatleri arasında, kalan işlerin tamamlanmasına yönelik her türlü çalışmaya ilaveten hattın ve trenlerin rutin bakımları yapılmaktadır. Bazı istisnaları olmakla beraber tüm dünyada; büyük kentlerde, metro banliyö işletmeciliği genel olarak gece saatlerinde yürütülen bakım faaliyetlerinin temini için en geç 00:00’da sonlanmaktadır.

Projenin tamamlanmasına yönelik yürütülen bu faaliyetler kullanıcıların güvenli seyahati için herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen bazı temel konfor ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlaştırmaktadır.

İş planlamasına göre 2020 yılı içerisinde itibari ile sefer sayılarının sıklaştırılması ve bu sayede aktarma istasyonları başta olmak üzere tüm hatta ortaya çıkan yoğunluğun azaltılması mümkün olabilecektir.

Öte yandan açılış tarihinden bu yana geçen dönemde yürütülen çalışmalar neticesinde teknik arızalardan kaynaklı sefer aksamaları büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuştur. Kullanıcılara doğrudan hizmet sunan istasyon ve tren içi bilgi ekranları anons sistemleri ile ilgili iyileştirmeler hızla sürdürülmektedir. Sürdürülen faaliyetlerin tamamlanması ile birlikte Marmaray işletmesinin hizmet saatlerinin uzatılması mümkün olabilecektir.

Fontları Büyüt